Γεννήτριες

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη για αδιάλειπτη παροχή ενέργειας όπου δεν φτάνει το δημόσιο δίκτυο. Διαθέτομε γεννήτριες στατικές, αυτοκινούμενες, αθόρυβες, για όποια απαιτούμενη ισχύ, ικανές να καλύψουν κάθε ανάγκη σε εργοτάξια, εργοστάσια, πλοία, κατοικίες, χώρους συναυλιών κλπ.