Χώροι πολλαπλών χρήσεων

Ενιαίοι χώροι με η χωρίς διαχωριστικά για χρήση σαν σχολικές αίθουσες, αίθουσες συνεδριάσεων – συγκεντρώσεων, αποδυτήρια, χώροι μαζικής εστίασης, δημόσιοι χώροι υγιεινής και κάθε άλλη χρήση.

Απεριόριστες δυνατότητες σε διαστάσεις, διαμορφώσεις και εξοπλισμό.

Προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες με προδιαγραφές του Οργανισμού Σχολικών Κτηρίων. Διαστάσεις 6,00 Χ 6,75 Χ 3,15 m με προστέγασμα στην πρόσοψη 1,50 m. Οι αίθουσες τοποθετήθηκαν σε σχολεία του Δήμου Χανίων. Κατασκευάστηκαν με βάση μελέτες και τεχνικές προδιαγραφές του Ο.Σ.Κ.