Πύλη ελέγχου πρόσβασης οχημάτων και πεζών (Καταπέλτης)

Πύλη ελέγχου πρόσβασης οχημάτων και πεζών, σε χώρους ελεγχόμενης πρόσβασης. Με δυνατότητα γρήγορης ανύψωσης, για την προστασία από τυχόν κακόβουλη επίθεση.

Λειτουργεί με παροχή ρεύματος ή μπαταρίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικούς χώρους και όπου αλλού απαιτείται έλεγχος πρόσβασης και προστασία εγκαταστάσεων.