Εκτελωνισμοί / Τελωνειακές διατυπώσεις

Προσεκτικά επιλεγμένοι συνεργάτες μας εκτελωνιστές, βρίσκονται καθημερινά στα Τελωνεία Πειραιώς, Αθηνών και Αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος" και σε συνεχή επαφή με την εταιρεία μας φροντίζουν για τον έγκαιρο εκτελωνισμό (ή ολοκλήρωση των τελωνειακών διατυπώσεων) των εμπορευμάτων κάθε πελάτη μας.

Αποθηκεύσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την αποθήκευση εμπορευμάτων και προσωπικών ειδών και παραδίδει στους πελάτες της τη χρονική στιγμή που εκείνοι επιθυμούν. Εκτός της Ελλάδος έχουμε τη δυνατότητα αποθηκεύσεων και σε όλες τις χώρες που διαθέτουμε ανταποκριτές.

Εσωτερικές μεταφορές / Διανομές

Για τις εσωτερικές μεταφορές (διανομές) εντός της Αττικής, έχοντας στη διάθεσή μας 14 φορτηγά διαφόρων τύπων τα οποία δραστηριοποιούνται καθημερινά στο Λεκανοπέδιο, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε υπεύθυνα παραλαβές και παραδόσεις εμπορευμάτων, ακόμη και αυτών που έχουν τον χαρακτηρισμό του κατεπείγοντος (στις πλείστες των περιπτώσεων καταφέρνουμε να φέρουμε εις πέρας εσωτερικές μεταφορές με το ελάχιστο χρονικό περιθώριο ειδοποίησής μας προ της φορτώσεως, αυτό της μίας ώρας).

Ασφάλειες

Σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες η KMF είναι σε θέση να παρέχει, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές, ασφαλιστική κάλυψη των εμπορευμάτων που μεταφέρει κατά κινδύνων της μεταφοράς (συνηθέστερα "κατά παντός κινδύνου" ή "με ρήτρα C") απαλλάσσοντας τον πελάτη της από την αναζήτηση ασφαλιστικής εταιρείας και εξετάζοντας για λογαριασμό του τα "ψιλά γράμματα" των συμβολαίων.

Συσκευασίες

Πολύπειροι τεχνίτες, ειδικευμένοι στη συσκευασία, αναλαμβάνουν με υπευθυνότητα και τον καταλληλότερο κατά περίπτωση τρόπο, να συσκευάσουν τα προς μεταφορά εμπορεύματα ή προσωπικά είδη. Σε αρκετές περιπτώσεις είναι εφικτό η συσκευασία να πραγματοποιηθεί και στο χώρο του πελάτη.