Μετακομίσεις Οικοσκευής

Το ευέλικτο πρόγραμμα μεταφορών οικιακών αγαθών της KMF σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε ασφαλείς και γρήγορες μετακομίσεις.

Οι πεπειραμένες ομάδες εξυπηρέτησης πελατών, οι επαγγελματίες οδηγοί και το εξειδικευμένο προσωπικό σας καθοδηγούν, ώστε βάση οργανογράμματος καταγραφής των συσκευασμένων ειδών να γνωρίζετε τι αναμένετε κατά τη διάρκεια μεταφοράς και πώς να χειριστείτε τον επανεντοπισμό κάθε μεταφερόμενου είδους.

Εάν χρειαστείτε να αποθηκεύσετε τα πράγματά σας, διαθέτουμε έμπειρο και ειδικευμένο προσωπικό και αποθηκευτικούς χώρους.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Εκτίμηση πριν τη μεταφορά
 • Συσκευασία και αποσυσκευασία
 • Πρόσθετη προστασία και τύλιγμα εύθραυστων αγαθών
 • Κατασκευή ξυλοκιβωτίων
 • Άμεση φόρτωση και εκφόρτωση
 • Αφαίρεση φυτών και γλαστρών
 • Πρόσθετη φροντίδα για τα κατοικίδια ζώα και πολλά άλλα

Η KMF International με εμπειρία που συνδυάζει την ποιότητα και την καινοτομία εξασφαλίζει στους πελάτες της σύγχρονες λύσεις μετακόμισης.

Μετεγκαταστάσεις Επαγγελματικών Χώρων

Η KMF International έχει δημιουργήσει τμήμα που εξειδικεύεται στις μετεγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων. Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν το γραφείο που «κινείται» και σας εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία του.

Κάθε πρόγραμμα μετεγκατάστασης οργανώνεται με λεπτομερή ανάλυση των αναγκών λειτουργίας του επαγγελματικού χώρου και καταγραφή των απαιτήσεων από τους χρήστες. Το οργανόγραμμα που εκπονείται δίνει τη δυνατότητα ευελιξίας στη μερική ή ολική μετεγκατάσταση των γραφείων εξυπηρετώντας τους σκοπούς της αδιάλειπτης και άμεσης επαναλειτουργίας.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • Εκτίμηση πριν τη μεταφορά
 • Διαχείριση οργανογράμματος
 • Μεταφορά
 • Αποθήκευση
 • Παροχή συμβουλών
 • Διεθνή μεταφορά
 • Παρακολούθηση μετεγκατάστασης (tracking)
 • Στατιστικές απόδοσης