Διαχείριση έργων τέχνης

Τοπικό και Διεθνές Δίκτυο

Το τμήμα διαχείρισης Έργων Τέχνης της εταιρίας μας μπορεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Συσκευάζουμε, μεταφέρουμε και αποθηκεύουμε Έργα Τέχνης σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συσκευασία

Η KMF διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την συσκευασία εξασφαλίζοντας την προστασία των πολύτιμων αντικειμένων κατά την διάρκεια της μεταφοράς. Εκπαιδευμένοι στις πιο πρόσφατες μεθόδους συσκευασίας, οι συσκευαστές μας χρησιμοποιούν τα καλύτερα υλικά συσκευασίας, δημιουργούν ειδικές κατασκευές ανάλογα με τις διαστάσεις και το είδος του αντικειμένου.

Μεταφορά/Εγκατάσταση

Περισυλλέγουμε, μεταφέρουμε και εγκαθιστάμε το υλικό της έκθεσής σας από το ειδικευμένο προσωπικό μας.

Ευέλικτες λύσεις αποθήκευσης

Μπορούμε να αναλάβουμε την αποθήκευση και τη διαχείριση των μονάδων της έκθεσής σας, έτσι ώστε να έχετε απελευθερωμένο πολύτιμο χώρο αποθήκης.