Η σύγχρονη ιστορία των προκατασκευασμένων κτιρίων ξεκίνησε από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα.

Συνεχής Πρόοδος

Το 1998, η KMF International δημιούργησε τις πρώτες εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων και ξεκινά την δραστηριότητα της στο τομέα των διεθνών μεταφορών. Το 2007 προσμετρά ήδη 3 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό και την κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων και συγχρόνως επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο τμήμα των κατασκευών προκατ κτιρίων. Στην συνέχεια, το 2010 η εταιρεία ξεκινά να δραστηριοποιείται ενεργά στην αγορά, πώληση και ενοικίαση μηχανολογικού εξοπλισμού.

Συνεχής Πρόοδος

Σήμερα, έχοντας ηγετική θέση στην τοπική αγορά και εξέχουσα θέση στην πανελληνια με πάνω από 24 χρόνια εμπειρίας, συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Η συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες και ασφαλέστερες μεθόδους διεξαγωγή των εργασιών είναι κύριο μέλημά μας. Θέτωντας πάντα ως στόχο την βελτιστοποίηση του ρυθμού παραγωγή και την εξέλιξη των προϊόντων της εταιρείας.